Văn bản số 2343/MTTW, ngày 8/5/2021 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ngày đăng: 19/05/2021

Ngày 8 tháng 5 năm 2021, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Văn bản số 2343/MTTW về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Xem và tải nội dung văn bản tại đây.


Nguồn: Ban Chăm sóc NCT Trung ương Hội
Tin liên quan