Văn bản số 22/HNCT-VP, ngày 11 tháng 1 năm 2018 của Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam gửi BĐD, Hội NCT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc quản lý thẻ hội viên Hội NCT

Ngày đăng: 19/01/2018

Ngày 11 tháng 1 năm 2018, Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam ban hành Văn bản số 22/HNCT-VP gửi BĐD, Hội NCT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương  về việc quản lý thẻ hội viên Hội NCT

Xem và tải nội dung văn bản tại đây.

 


Nguồn: Văn phòng TW Hội
Tin liên quan