Văn bản số 227/HNCT-PH, ngày 15 tháng 5 năm 2020 của Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam về việc triển khai thực hiện Chương trình phối hợp thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì năm 2020

Ngày đăng: 25/05/2020

Ngày 15 tháng 5 năm 2020, Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam ban hành Văn bản số 227/HNCT-PH gửi Hội NCT các tỉnh, thành phố về việc triển khai thực hiện Chương trình phối hợp thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì năm 2020.

Xem, tải nội dung Văn bản tại đây.


Nguồn: Ban Phát huy vai trò NCT TW Hội
Tin liên quan