Văn bản số 20/HNCT-CS, ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam về việc tổ chức tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân giai đoạn 2020 - 2030

Ngày đăng: 05/02/2020

Ngày 17 tháng 12 năm 2019, Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam ban hành Văn bản số 20/HNCT-CS gửi Hội NCT/ Ban Đại diện Hội NCT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tổ chức tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân giai đoạn 2020 - 2030 (ban hành kèm theo: Kế hoạch Tổ chức tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân giai đoạn 2020 - 2030 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

Xem, tải nội dung Văn bản (có kèm theo Kế hoạch) tại đây.


Nguồn: Ban Chăm sóc NCT Trung ương Hội
Tin liên quan