Văn bản số 203/HNCT-CS, ngày 06 tháng 6 năm 2019 của Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam gửi BĐD/ Hội NCT các tỉnh, thành phố về việc cử NCT tham gia Giải Cờ tướng trung cao tuổi toàn quốc năm 2019

Ngày đăng: 10/06/2019

Ngày 06 tháng 6 năm 2019, Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam ban hành Văn bản số 203/HNCT-CS gửi Hội NCT các tỉnh, thành phố về việc cử NCT thi đấu Giải Cờ tướng trung cao tuổi toàn quốc năm 2019 (Kèm theo Điều lệ Giải  Cờ tướng trung cao tuổi toàn quốc năm 2019).

Xem, tải nội dung Công văn và Điều lệ tại đây.

 


Nguồn: Ban Chăm sóc NCT Trung ương Hội
Tin liên quan