Văn bản số 189/HNCT-CS, ngày 09 tháng 5 năm 2018 của Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam về việc Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ cộng tác viên thể dục thể thao NCT năm 2018

Ngày đăng: 15/05/2018

Ngày 09 tháng 5 năm 2018, Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam ban hành Văn bản số 189/HNCT-CS gửi Ban Đại diện/ Hội NCT các tỉnh, thành phố về việc Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ cộng tác viên thể dục thể thao NCT năm 2018 (Kèm theo Văn bản số 545/TCTDTT-TDTTQC, ngày 27 tháng 4 năm 2018 của Tổng cục Thể dục thể thao về việc tổ chức tập huấn nghiệp vụ thể dục thể thao NCT toàn quốc năm 2018.

 

Xem và tại nội dung văn bản tại đây.


Nguồn: Ban Chăm sóc NCT Trung ương Hội
Tin liên quan