Văn bản số 188/HNCT-VP, ngày 08 tháng 5 năm 2018 của Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam về việc tuyên truyền kỷ niệm 77 năm Ngày Truyền thống NCT VIệt Nam – Ngày NCT Việt Nam và Tháng hành động vì NCT Việt Nam

Ngày đăng: 11/05/2018

Ngày 08 tháng 5 năm 2018, Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam ban hành Văn bản số 188/HNCT-VP gửi BĐD, Hội NCT các tỉnh, thành phố, đơn vị trực thuộc Trung ương Hội NCT Việt Nam về việc tuyên truyền kỷ niệm 77 năm Ngày Truyền thống NCT VIệt Nam – Ngày NCT Việt Nam và Tháng hành động vì NCT Việt Nam (Kèm theo Đề cương tuyên truyền 77 năm Ngày Truyền thống NCT Việt Nam - Ngày NCT Việt Nam và Tháng hành động vì NCT Việt Nam).

 

Xem, tải nội dung Văn bản và Đề cương tuyên truyền tại đây.

Tải nội dung Văn bản và Đề cương tuyên truyền (file word) tại đây.


Nguồn: Văn phòng Trung ương Hội NCT Việt Nam
Tin liên quan