Văn bản số 182/HD-BTCKT, ngày 26/5/2021 của BTV TW Hội NCT về việc điều chỉnh một số điểm Hướng dẫn số 78/HD-BTCKT ngày 20/3/3020 về Đại hội, Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ BĐD Hội NCT các cấp

Ngày đăng: 28/05/2021

Ngày 26 tháng 5 năm 2021, Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam ban hành Văn bản số 182/HD-BTCKT gửi Ban Chấp hành, Ban Đại diện Hội NCT các tỉnh/ thành phố về việc điều chỉnh một số điểm Hướng dẫn số 78/HD-BTCKT ngày 20/3/3020 về Đại hội, Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ BĐD Hội NCT các cấp.

 

Xem và tải nội dung văn bản tại đây.


Nguồn: Ban Tổ chức - Kiểm tra TW Hội
Tin liên quan