Văn bản số 179/HNCT-CS, ngày 21 tháng 5 năm 2019 của Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam gửi Hội NCT các tỉnh, thành phố về việc Tổ chức Giải bóng chuyền hơi trung cao tuổi toàn quốc lần thứ VI năm 2019

Ngày đăng: 21/05/2019

Ngày 21 tháng 5 năm 2019, Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam ban hành Văn bản số 179/HNCT-CS gửi Hội NCT các tỉnh, thành phố về việc về việc Tổ chức Giải bóng chuyền hơi trung cao tuổi toàn quốc năm 2019 (Kèm theo Điều lệ Giải Bóng chuyền hơi trung cao tuổi toàn quốc lần thứ VI, năm 2019).

Xem và tải nội dung Công văn và Điều lệ tại đây.


Nguồn: Ban Chăm sóc NCT Trung ương Hội
Tin liên quan