Văn bản số 179/HNCT-CS, ngày 18 tháng 5 năm 2017 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Người cao tuổi Về việc triển khai thực hiện Chương trình phối hợp văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, du lịch

Ngày đăng: 22/05/2017

Ngày 18 tháng 5 năm 2017, Ban Thường vụ Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam ban hành Văn bản số 179/HNCT-CS, gửi Hội NCT các tỉnh, thành phố; các đơn vị trực thuộc Trung ương Hội Về việc triển khai thực hiện Chương trình phối hợp văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, du lịch. Xem và tải nội dung văn bản tại đây.


Nguồn: Ban Chăm sóc NCT
Tin liên quan