Văn bản số 164/CV-HNCT, ngày 08/4/2022 của Ban Thường vụ TW Hội NCT Việt Nam về việc quán triệt, triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính

Ngày đăng: 18/04/2022

Ngày 08 tháng 4 năm 2022, Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam ban hành Văn bản số 164/CV-HNCT gửi Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Hội nCT Việt Nam; Chủ tịch/Trưởng BĐD Hội NCT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xem và tải nội dung văn bản (gửi kèm Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam) tại đây.


Nguồn: Văn phòng TW Hội
Tin liên quan