Văn bản số 15/BTV-HNCT, ngày 13 tháng 01 năm 2020 của Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam về việc tuyên truyền kỷ niệm 25 năm thành lập Hội NCT Việt Nam

Ngày đăng: 15/01/2020

Ngày 23 tháng 01 năm 2020, Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam ban hành Văn bản số 15/BTV-HNCT gửi Ban Đại diện/ Hội NCT các tỉnh, thành phố; các đơn vị trực thuộc Trung ương Hội NCT Việt Nam về việc tuyên truyền kỷ niệm 25 năm thành lập Hội NCT Việt Nam. Văn bản có kèm theo Đề cương tuyên truyền 25 năm Hội NCT Việt Nam xây dựng và phát triển.

 

Xem và tải nội dung Văn bản (có kèm theo Đề cương tuyên truyền) tại đây.

 

Xem và tải nội dung tuyên truyền (file word) tại đây.


Nguồn: Văn phòng Trung ương Hội
Tin liên quan