Văn bản số 158/HNCT-CS, ngày 29/4/2021 của Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam về việc Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại giai đoạn 2021 - 2030

Ngày đăng: 05/05/2021

Ngày 29 tháng 4 năm 2021, Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam ban hành Văn bản số 158/HNCT-CS về việc Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại giai đoạn 2021 - 2030  (Kèm theo Quyết định số 1157/QĐ-BVHTTDL ngày 02/4/2021 ban hành Kế hoạch triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2030).

Xem và tải nội dung văn bản tại đây.


Nguồn: Ban Chăm sóc NCT Trung ương Hội NCT
Tin liên quan