Văn bản số 134/HNCT-BTCKT, ngày 23/4/2021 của Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam về việc khen thưởng nhân dịp Đại hội, Hội nghị Tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng: 28/04/2021

Ngày 23 tháng 4 năm 2021, Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam ban hành Văn bản số 134/HNCT-BTCKT gửi Ban Chấp hành, Ban Đại diện Hội NCT các tỉnh/ thành phố về việc khen thưởng nhân dịp Đại hội, Hội nghị Tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Xem và tải nội dung văn bản tại đây.


Nguồn: Ban Tổ chức - Kiểm tra Trung ương Hội
Tin liên quan