Văn bản số 134/BTV-HNCT, ngày 26/4/2016 về việc hướng dẫn triển khai Chương trình phối hợp hành động giữa Hội NCT Việt Nam và Bộ Công an về phòng chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2020

Ngày đăng: 26/10/2016

Văn bản số 134/ BTV – HNCT, ngày 26 tháng 4 năm 2016, Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam ban hành  Văn bản số 134/ BTV – HNCT, về việc hướng dẫn triển khai Chương trình phối hợp hành động giữa Hội NCT Việt Nam và Bộ Công an về phòng chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2020. Xem và tải nội dung Văn bản tại đây.


Nguồn: Ban Phát huy vai trò NCT Trung ương Hội
Tin liên quan