Văn bản số 125/HNCT-VP, ngày 16/4/2021 của Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam về việc Tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống NCT Việt Nam (Kèm theo Đề cương Tuyên truyền 80 năm Ngày truyền thống NCT Việt Nam)

Ngày đăng: 16/04/2021

Ngày 16 tháng 4 năm 2021, Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam ban hành Văn bản số 125/HNCT-VP về việc Tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống NCT Việt Nam (Kèm theo Đề cương Tuyên truyền 80 năm Ngày truyền thống NCT Việt Nam).

 

Xem và tải nội dung Văn bản tại đây.


Tin liên quan