Văn bản số 121/HNCT, ngày 04 tháng 4 năm 2017 V/v làm thẻ hội viên Hội Người cao tuổi

Ngày đăng: 04/04/2017

Văn bản số 121/HNCT, ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam gửi Ban Đại diện, Hội Người cao tuổi các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương V/v làm thẻ hội viên Hội Người cao tuổi. Xem và tải Nội dung Văn bản tại đây.


Nguồn: Văn phòng TW Hội
Tin liên quan