Văn bản số 119/HNCT-CS, ngày 06 tháng 3 năm 2021 của Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam triển khai một số hoạt động trọng tâm của Tháng hành động vì NCT Việt Nam năm 2021

Ngày đăng: 07/04/2021

Ngày 06 tháng 3 năm 2021, Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam ban hành Văn bản số 119/HNCT-CS gửi Ban Công tác NCT các tỉnh, thành phố/ Hội NCT các tỉnh, thành phố về việc triển khai một số hoạt động trọng tâm của Tháng hành động vì NCT Việt Nam năm 2021.

 

Xem và tải nội dung văn bản tại đây.


Tin liên quan