Văn bản số 115/HNCT-VP, ngày 06 tháng 5 năm 2020 của Văn phòng Trung ương Hội NCT Việt Nam về việc Hướng dẫn báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2020

Ngày đăng: 11/05/2020

Ngày 06 tháng 5 năm 2020, Văn phòng Trung ương Hội NCT Việt Nam ban hành Văn bản số 115/HNCT-VP gửi Hội NCT các tỉnh, thành phố; các đơn vị  trực thuộc Trung ương Hội về việc hướng dẫn báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2020.

Xem, tải nội dung Văn bản tại đây.


Nguồn: Văn phòng TW Hội
Tin liên quan