Văn bản số 112/HNCT-BTCKT, ngày 06 tháng 4 năm 2018 của Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam gửi Ban Đại diện, Hội NCT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc kiểm tra, giám sát năm 2018

Ngày đăng: 18/04/2018

Ngày 06 tháng 4 năm 2018, Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam ban hành Văn bản số 112/HNCT-BTCKT gửi Ban Đại diện, Hội NCT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc kiểm tra, giám sát năm 2018.

Xem và tải nội dung văn bản tại đây.

 


Nguồn: Ban Tổ chức - Kiểm tra TW Hội
Tin liên quan