Văn bản số 108/HNCT-TCKT, ngày 28 tháng 04 năm 2020 của Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam về việc không tổ chức Hội nghị giao ban cụm, khối 6 tháng đầu năm

Ngày đăng: 29/04/2020

Ngày 28 tháng 04 năm 2020, Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam ban hành Văn bản số 108/HNCT-TCKT gửi Ban Đại diện/Ban Chấp hành Hội NCT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc không tổ chức Hội nghị giao ban cụm, khối 6 tháng đầu năm.


Xem, tải nội dung Văn bản tại đây.


Nguồn: Ban Tổ chức - Kiểm tra TW Hội
Tin liên quan