Văn bản số 107/HNCT-CS, ngày 09 tháng 4 năm 2019 của Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam gửi BĐD/ Hội NCT các tỉnh, thành phố về việc cử NCT thi đấu Giải Cầu lông trung cao tuổi toàn quốc năm 2019

Ngày đăng: 09/04/2019

Ngày 09 tháng 4 năm 2019, Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam ban hành Văn bản số 107/HNCT-CS về việc cử NCT thi đấu Giải Cầu lông trung cao tuổi toàn quốc năm 2019 (Kèm theo Điều lệ Giải Cầu lông trung cao tuổi toàn quốc năm 2019 và Mẫu đăng ký thi đấu Giải Cầu lông trung cao tuổi toàn quốc năm 2019).

 Xem và tải nội dung văn bản và Điều lệ tại đây.


Nguồn: Ban Chăm sóc NCT Trung ương Hội
Tin liên quan