Văn bản số 05/HNCT-PH, ngày 08 tháng 01 năm 2019 của Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam gửi Hội NCT các tỉnh, thành phố về việc tổ chức Hội nghị biểu dương NCT tiêu biểu tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở

Ngày đăng: 07/05/2019

Ngày 08 tháng 01 năm 2019, Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam ban hành Văn bản số 05/HNCT-PH về việc tổ chức Hội nghị biểu dương NCT tiêu biểu tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở.

Xem và tải nội dung văn bản tại đây.

 

 


Nguồn: Ban Phát huy vai trò NCT
Tin liên quan