UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Quyết định 1533-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2016 - 2020

Ngày đăng: 08/06/2017

Sáng ngày 07/6, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Quyết định 1533-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 172/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 – 2020.

 

 

Đồng chí Trần Thanh Đức, Tỉnh Ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

 Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Thanh Đức, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Công tác người cao tuổi tỉnh và 75 đại biểu đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, báo, đài địa phương; thành viên Ban Công tác người cao tuổi và thành viên Ban Điều hành Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau; đại diện lãnh đạo UBND, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Hội Người cao tuổi cấp huyện; Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã và Chủ nhiệm Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau của 11 xã đã thành lập năm 2015.

 

Ông Đỗ Tấn Minh, Chủ tịch Hội NCT tỉnh Tiền Giang phát biểu

tiếp ý kiến chỉ đạo của đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

Đại biểu hội nghị thống nhất cao Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau và Kế hoạch triển khai thực hiện của Hội Người cao tuổi tỉnh, nhất là về chỉ tiêu, giải pháp thành lập CLB, giải pháp tạo nguồn vốn ban đầu để Câu lạc bộ hoạt động. Theo kế hoạch năm 2017, Hội Người cao tuổi các huyện, thành phố, thị xã đăng ký phát triển từ 20 – 25 Câu lạc bộ và đi vào hoạt động. 

Tin, ảnh: Nguyễn Thanh Quang, Hội NCT tỉnh Tiền Giang