UBND thành phố Hải Phòng tổ chức chương trình gặp gỡ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và đánh giá công tác xúc tiến, vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2015-2017

Ngày đăng: 24/04/2018

Mới đây,tại Trung tâm Hội nghị thành phố, UBND thành phố Hải Phòng tổ chức chương trình gặp gỡ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và đánh giá công tác xúc tiến, vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2015 – 2017 của thành phố. Dự và chỉ đạo chương trình gặp gỡ có ông Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND thành phố; ông Nguyễn Anh Tuân, Giám đốc Sở Ngoại vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hải Phòng; đại biểu cơ quan Trung ương có ông Nguyễn Ngọc Hùng, Phó trưởng ban Ban Điều phối viện trợ nhân dân Trung ương; bà Draganastrinic, Giám đốc Tổ chức cứu trợ trẻ em tại Việt Nam. Tham dự có các đại biểu đại diện các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam và Hải Phòng; đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan của thành phố; đại diện các đơn vị, tổ chức đã và đang triển khai các dự án được nhận viện trợ từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2015 - 2017.

 

Các đại biểu dự chương trình gặp gỡ

      

Tại chương trình gặp gỡ, cùng với nhiều đơn vị, tổ chức trên địa bàn thành phố; lãnh đạo Hội NCT thành phố đã cùng với Giám đốc Tổ chức HelpAge International tại Việt Nam ký Thoả thuận hợp tác thực hiện Dự án "Hỗ trợ NCT thiệt thòi qua nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau ở Việt Nam" tại thành phố Hải Phòng giai đoạn 2018 - 2021 do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tài trợ.

 


Hội NCT thành phố kí thỏa thuận hợp tác với tổ chức HelpAge International tại Việt Nam

Tin, ảnh: Phạm Việt Bắc