UBND Phường 8 và Phòng LĐ-TB&XH; thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên thực hiện đúng pháp luật

Ngày đăng: 12/09/2016

Ông Lê Huy Đạt, Chủ tịch Hội NCT Phường 8, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên hỏi: Trường hợp NCT năm sinh trong chứng minh thư không khớp với năm sinh trong sổ hộ khẩu nên cán bộ TBXH phường không làm hồ sơ để hưởng chế độ trợ cấp xã hội cho NCT. Tôi gặp trực tiếp đồng chí Trưởng Phòng Lao động thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) thành phố Tuy Hòa trình bày, đồng chí không giải quyết, cũng không chỉ đạo cho cơ sở giải quyết theo Thông tư 17/2011/TT-BLĐTBXH mà chỉ nói nếu phường xét đưa lên trên sẽ làm. Nhưng ở phường lại không dám giải quyết, mà đòi hỏi phải có chứng minh thư và hộ khẩu. Do vậy đối tượng này vẫn không được hưởng chế độ. Việc làm trên của UBND Phường 8 và Phòng LĐ-TB&XH thành phố Tuy Hòa là đúng hay sai? Chúng tôi cần phải làm như thế nào để NCT được hưởng chế độ theo Luật Người cao tuổi và Thông tư 17 của Bộ LĐ-TB&XH.

 Lê Huy Đạt, Chủ tịch Hội NCT Phường 8, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

 

Trả Lời: - Theo mục 1, Điều 2, Thông tư số 17/2011/TT-BLĐTB&XH của Bộ LĐ-TB&XH ngày 19/5/2011 quy định: “Để được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng, NCT hoặc gia đình, người thân, người giám hộ kê khai đầy đủ thông tin vào giấy tờ khai thông tin của NCT và có bản sao chứng minh thư hoặc bản sao hộ khẩu theo quy định tại Khoản 1 và 2 Điều 1 Thông tư này.

Trường hợp NCT có năm sinh ghi trong chứng minh thư không đúng với năm sinh trong hộ tịch thì không đủ điều kiện để được UBND phường xã xem xét trình lên Phòng LĐ-TB&XH để được hưởng trợ cấp NCT. Như đơn ông trình bày vì năm sinh của NCT, không đúng với năm sinh của NCT, không đúng năm sinh trong hộ tịch, do đó cán bộ TBXH Phường 8 và Phòng LĐ-TB&XH thành phố Tuy Hòa trả lời không giải quyết là đúng quy định của pháp luật.

Muốn được hưởng hỗ trợ của NCT, trong trường hợp này phải đến cơ quan công an để chỉnh sửa lại năm sinh cho thống nhất, hoặc theo năm sinh trong chứng minh thư, hoặc theo năm sinh trong hộ tịch.


Nguồn: Báo Người cao tuổi (ngày 9/9/2016)