TW Hội NCT Việt Nam: Tổ chức Hội nghị tập huấn tại tỉnh Nam Định

Ngày đăng: 20/12/2019

Trong 2 ngày 16 và 17/12, tại thành phố Nam Định, TW Hội NCT Việt Nam phối hợp với Hội NCT tỉnh Nam Định tổ chức Hội nghị tập huấn về "Quy trình quản lí và sử dụng quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT ở cơ sở" và "Phương pháp nhân rộng mô hình CLB liên thế hệ tự giúp nhau" cho gần 100 cán bộ trong Ban Công tác NCT tỉnh; Ban Đại diện Hội NCT tỉnh và 10 huyện, thành phố trực thuộc; Chủ tịch Hội NCT một số xã, thị trấn, phường trong tỉnh và Ban Chủ nhiệm các CLB LTHTGN trên địa bàn tỉnh.

Sau phát biểu khai mạc của Tiến sĩ Đàm Hữu Đắc, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội NCT Việt Nam; Tiến sĩ Vũ Thị Hiểu, Phó Ban Chăm sóc NCT, Phó Giám đốc Quỹ Chăm sóc NCT Việt Nam lần lượt giới thiệu 2 nội dung chính của lớp tập huấn là: Quy trình Quản lí và sử dụng Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT ở cơ sở và Phương pháp nhân rộng mô hình CLB LTHTGN.

 

Tiến sĩ Đàm Hữu Đắc khai mạc Hội nghị tập huấn tại tỉnh Nam Định


Bằng cách truyền đạt súc tích, hướng dẫn cụ thể các bước, các cách làm với liên hệ thực tế tại nhiều tỉnh thành và ở ngay tỉnh Nam Định, cũng như chia nhóm, hướng dẫn trò chơi thực hành trong sinh hoạt CLB; đồng thời nghe các ý kiến trao đổi, đề xuất, kiến nghị của những người dự tập huấn... đã tạo kết quả cao về nhận thức và quyết tâm cho đội ngũ cán bộ Hội NCT các cấp của tỉnh Nam Định.

Qua Hội nghị tập huấn này, TW Hội NCT Việt Nam đã giúp cán bộ các cấp Hội NCT tỉnh Nam Định hiểu rõ, nắm sâu về lí thuyết cũng như phương pháp tiến hành để từ năm 2020, toàn tỉnh Nam Định sẽ làm tốt hơn nữa công tác phát triển Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT cũng như xây dựng được nhiều CLB LTHTGN theo Quyết định số 1533/QĐ- TTg ngày 02/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 2518/QĐ- UBND ngày 13/11/2019 cùng với Đề án "Nhân rộng mô hình CLB LTHTGN trên địa bàn tỉnh Nam Định đến hết năm 2020" của UBND tỉnh Nam Định.

Nguồn: Lê Đôn/ ngaymoionline.vn