Tư vấn biên soạn Bộ tài liệu và tập huấn về Bình đẳng giới và thúc đẩy bình đẳng giới cho Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau tại cơ sở

Ngày đăng: 25/07/2019

Thực hiện Dự án “Bảo vệ Quyền của phụ nữ cao tuổi và cộng đồng thông qua hoạt động thúc đẩy Bình đẳng giới của Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau (CLBLTHTGN) tại hai tỉnh Quảng Bình và Đồng Tháp” do Liên minh châu Âu tài trợ, trong khuôn khổ Quỹ Hỗ trợ Sáng kiến Tư pháp (JIFF), do Bộ Tư pháp Việt Nam và tổ chức OXFAM tại Việt nam quản lý. Trung ương Hội NCT Việt tìm tư vấn xây dựng bộ tài liệu truyền thông về Giới và bình đẳng giới và tập huấn cho CLB LTHTGN. Hạn cuối nộp hồ sơ: Trước ngày 31/7/2019.

Xem và tải nội dung, mục đích, yêu cầu công việc tại đây.


Nguồn: Ban Đối ngoại Trung ương Hội NCT Việt Nam
Tin liên quan