Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam

Thông báo

Ngày đăng: 27/09/2017

Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức Mít tinh chào mừng Ngày Quốc tế NCT 01/10 và triển khai “Tháng hành động vì NCT Việt Nam” năm 2017, có truyền hình trực tiếp.

Ban Thường vụ Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam thông báo các cấp Hội để thông báo cho hội viên và người cao tuổi quan tâm theo dõi.

- Chương trình được phát trực tiếp trên sóng VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam.

- Thời gian phát sóng từ 8 giờ 00 đến 9 giờ 30 phút ngày 28/9/2017./.


TL. BAN THƯỜNG VỤ TRUNG ƯƠNG HỘI

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

Đặng Tài Tính