Trung ương Hội NCT Việt Nam: Tổng kết, rút kinh nghiệm việc tổ chức Đại hội đại biểu Hội NCT Việt Nam lần thứ V, nhiệm kì 2016 – 2021

Ngày đăng: 17/11/2016

Chủ tịch Trung ương Hội NCT Việt Nam Phạm Thị Hải Chuyền

 phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

 

Sáng 16/11, Trung ương Hội NCT Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm công tác tổ chức Đại hội đại biểu Hội NCT Việt Nam lần thứ V, nhiệm kì 2016 – 2021. Đồng chí Phạm Thị Hải Chuyển, Chủ tịch Trung ương Hội chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Phó Chủ tịch, lãnh đạo, cán bộ các ban, văn phòng Trung ương Hội.

Sau khi nghe đồng chí Đàm Hữu Đắc, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội khái quát tình hình công tác lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội đại biểu Hội NCT Việt Nam lần thứ V, nhiệm kì 2016 – 2021, hội nghị thống nhất đánh giá: Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, sâu sát, tập trung của Thường trực, Ban Thường vụ; sự đoàn kết, chủ động, nỗ lực của cán bộ, nhân viên cơ quan Trung ương Hội, các Tiểu ban phục vụ Đại hội, các đơn vị trực thuộc, Đại hội đã được tiến hành trang nghiêm, đúng qui định, đúng kế hoạch, đầy đủ các nội dung, chương trình đề ra; đảm bảo thời gian Đại hội. Việc xây dựng dự thảo các nội dung văn kiện Đại hội được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo chất lượng, sát với đặc điểm tình hình hoạt động của Hội. Nội dung báo cáo đánh giá đầy đủ kết quả đạt được, phân tích rõ hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Về điều hành của Đoàn chủ tịch trong Đại hội được thực hiện tốt, đảm bảo nội dung chương trình đã thông qua. Có sự phân công cụ thể các thành viên trong Đoàn chủ tịch. Công tác chuẩn bị nhân sự đảm bảo dân chủ, khách quan, thực hiện đúng quy trình, tiêu chuẩn. Công tác tuyên truyền được quan tâm, chú trọng. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội từ các khâu trang trí khánh tiết, đón tiếp, phục vụ, an ninh trật tự đảm bảo tuyệt đối…đã tạo dấu ấn trong các đại biểu về dự Đại hội: Chu đáo, trọng thị, đoàn kết, thành công.

Hội nghị cũng chỉ rõ một số một số kinh nghiệm rút ra trong quá trình chuẩn bị, tổ chức Đại hội trong nhiệm kỳ mới; đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Thị Hải Chuyền, Chủ tịch Trung ương Hội đã biểu dương những nỗ lực, cố gắng của toàn thể cán bộ, nhân viên trong công tác tổ chức Đại hội; đồng thời yêu cầu sau Đại hội Tiểu ban văn kiện tiếp tục hoàn thiện các văn kiện để ban hành. Các ban, Văn phòng chủ động, tích cực xây dựng chương trình hành động của từng đơn vị theo đúng kế hoạch và bám sát tình hình thực tế; tập trung trí tuệ, trách nhiệm để tham gia, đóng góp ý kiến xây dựng và ban hành quy chế hoạt động. Tổ chức tuyên truyền thành công Đại hội và phổ biến, triển khai thực hiện Nghị Quyết Đại hội đại biểu Hội NCT Việt Nam lần thứ V, nhiệm kì 2016 – 2021. Chuẩn bị tốt các điều kiện, nội dung liên quan đến Hội nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội NCT Việt Nam sắp tới. Đồng chí yêu cầu toàn thể cán bộ, nhân viên cơ quan tiếp tục phát huy những việc làm tốt tại Đại hội; đoàn kết, gắn bó, thống nhất để thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác; tạo khí thế vui tươi phấn khởi trong toàn thể cán bộ, nhân viên và NCT cả nước trong nhiệm kì mới.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Trung ương Hội trao quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Hà giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức – Kiểm tra Trung ương Hội.

 

 

Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Đàm Hữu Đắc

trao quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Hà

Tin, ảnh: Lê Tuệ Minh