Trung ương Hội NCT Việt Nam: Tọa đàm về giải pháp phát triển Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò NCT trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày đăng: 09/05/2017

Tiếp tục chuyến công tác tại một số tỉnh khu vực phía bắc, trong 2 ngày 08 - 09/5, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Phó Chủ tịch Trung ương Hội NCT Việt Nam cùng đoàn công tác làm việc tại tỉnh Vĩnh Phúc về giải pháp phát triển Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò NCT ở cơ sở.

 


Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại buổi tọa với Ban Công tác NCT,

BĐD Hội NCT tỉnh, các huyện, thành phố tỉnh Vĩnh Phúc

 

Đoàn công tác Trung ương Hội đã có buổi tọa đàm với Ban Công tác NCT tỉnh, Ban Đại diện Hội NCT tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố và một số sở, ngành liên quan về giải pháp phát triển Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò NCT trên địa bàn tỉnh. Theo khảo sát, báo cáo của Ban Đại diện Hội NCT các huyện, thành phố đến tháng 1/2017, toàn tỉnh có 61/137 xã, phường, thị trấn thành lập Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT (chiếm gần 45%), số dư gần 2,7 tỷ đồng. Năm 2016, Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định ủy quyền Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị quyết định thành lập Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò NCT cấp xã. Tuy nhiên, việc huy động các tổ chức, cá nhân tự nguyện tham gia xây dựng phát triển quỹ còn hạn chế, mức đóng góp của các đối tượng vận động quỹ thấp. Một số xã, phường, thị trấn thành lập ban chỉ đạo, ban vận động quỹ nhưng chưa xây dựng được nội dung, quy chế hoạt động, có nhiều vướng mắc về thủ tục trình tự thành lập quỹ trong quá trình vận dụng vào thực tế của địa phương. Nhận thức về mục đích, ý nghĩa của việc thành lập quỹ của cấp ủy, chính quyền cơ sở một số nơi chưa đầy đủ…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Trung ương Hội NCT Việt Nam Nguyễn Hòa Bình cảm ơn tinh thần chuẩn bị của Ban Công tác NCT tỉnh, trao đổi thẳng thắn của Hội NCT cơ sở; ghi nhận những kết quả bước đầu trong chỉ đạo xây dựng Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò NCT tại địa phương góp phần thúc đẩy nhận thức chăm sóc, phát huy vai trò NCT thông qua việc xây dựng quỹ. Phó Chủ tịch nhấn mạnh cần thống nhất nhận thức xây dựng Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò NCT là thực hiện quy định của pháp luật, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước quy định; đồng thời thể hiện sự quan tâm của xã hội đối với NCT và truyền thống đạo lý dân tộc “Uống nước nhớ nguồn”, “Kính lão trọng thọ”. Bên cạnh những mặt tích cực của nền kinh tế thị trường còn có nhiều thách thức, mặt trái đặt ra, đối tượng giàu nghèo bị dãn cách, đối tượng yếu thế trong xã hội còn nhiều và NCT là một bộ phận. Vì vậy, xây dựng quỹ nhằm huy động lực lượng xã hội chăm sóc, phát huy vai trò NCT. Ngoài ra, còn tạo điều kiện để Hội NCT ở cơ sở hoạt động tốt hơn, yêu cầu tinh thần tự chủ, độc lập đối với các tổ chức Hội ngày càng cao. Để Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò hoạt động đúng thực chất, hiệu quả, Phó Chủ tịch đề nghị Ban công tác NCT tỉnh nghiên cứu rà soát, hoàn thiện các văn bản hiện hành về xây dựng quỹ; tham mưu, đề xuất cho cấp ủy, UBND các cấp kịp thời tháo gỡ những khó khăn, củng cố phát triển quỹ phù hợp với địa phương; phối hợp tổ chức hội nghị chuyên đề về xây dựng quỹ. Hội NCT các cấp tích cực tham mưu, báo cáo cấp ủy, chính quyền để có chủ trương xây dựng phát triển quỹ; tích cực vận động hội viên tham gia hưởng ứng ủng hộ quỹ. Các đơn vị thành viên Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể góp phần công tác tuyên truyền về Hội NCT và hoạt động xây dựng quỹ.

Đại biểu NCT xã Đức Bác, huyện Lập Thạch phát biểu ý kiến tại buổi tọa đàm

 

Chiều cùng ngày, đoàn công tác Trung ương Hội đã tham gia tọa đàm về giải pháp phát triển Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò NCT của cấp ủy, chính quyền, Măt trận Tổ quốc, Hội NCT và các đoàn thể liên quan tại xã Đức Bác, huyện Lập Thạch. Qua thực tế cho thấy sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền xã Đức Bác đã sớm thống nhất nhận thức và triển khai thực hiện Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò NCT trên địa bàn xã. Hội NCT đã tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các phòng ban liên quan để ban hành quyết định cho phép thành lập ban sáng lập quỹ; quyết định thành lập Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò NCT; quyết định thành lập hội đồng quản lý quỹ; công nhận Điều lệ quỹ và bầu ban giám đốc điều hành quỹ; ban kiểm soát quỹ… Sau khi hoàn thành đầy đủ thủ tục thành lập quỹ, hội đồng quản lý quỹ thống nhất chuẩn bị triển khai kế hoạch xây dựng quỹ giai đoạn 2016 – 2020 và năm 2016. Phổ biến rộng rãi kế hoạch thành lập quỹ, Điều lệ quỹ đến cán bộ, hội viên, NCT và toàn thể cán bộ, đảng viên, Nhân dân trên địa bàn xã. Vận động các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia ủng hộ quỹ; các thành viên hội đồng được phân công phụ trách đơn vị khu dân cư. Các tiểu ban vận động ở khu dân cư gồm các thành viên Ban Công tác mặt trận thôn; chi hội trưởng, chi hội phó Hội NCT thôn thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao. Mỗi năm tổ chức vận động ủng hộ quỹ một lần tại khu dân cư. Lập sổ quản lý theo dõi thống nhất từ xã đến thôn; hằng năm mở hội nghị sơ kết đánh giá ưu, khuyết điểm cụ thể làm cơ sở triển khai kế hoạch xây dựng quỹ năm sau. Từ khi thành lập đến nay, Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò NCT xã Đức Bác đã phát huy tác dụng và góp phần tích cực vào hoạt động chăm sóc, phát huy vai trò NCT.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nguyễn Hòa Bình chủ trì tọa đàm tại xã Đức Bác

 

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Phó Chủ tịch Nguyễn Hòa Bình ghi nhận, đánh giá cao sự quyết tâm, nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và Hội NCT xã Đức Bác trong xây dựng Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò NCT trên địa bàn xã là sáng tạo, bài bản. Xem đây là đơn vị điển hình về xây dựng quỹ để tiếp tục nhân rộng, phổ biến, tuyên truyền ở nhiều địa phương, đơn vị khác. Phó Chủ tịch mong muốn thời gian tới, Quỹ Chăm sóc, phát huy vai trò NCT của xã Đức Bác tiếp tục tăng trưởng đúng hướng, phát huy hiệu quả, phục vụ tốt hoạt động chăm sóc, phát huy vai trò NCT.

Một thực tế rút ra: Ở đâu có sự quan tâm vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và Hội NCT làm tham mưu tốt thì công tác chăm sóc, phát huy vai trò NCT cũng như việc xây dựng, quản lý, sử dụng Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò NCT thiết thực, hiệu quả và ngược lại.

 Ngày mai, 09/5, đoàn công tác tiếp tục tham gia tọa đàm về giải pháp phát triển Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò NCT tại phường Phúc Thắng, thị xã Phúc Yên.

Tin,ảnh: Lê Thành
Tin liên quan