Trung ương Hội NCT Việt Nam: Tổ chức Hội thảo tham gia ý kiến vào dự thảo cuốn sách 80 năm truyền thống NCT Việt Nam (1941 – 2021)

Ngày đăng: 19/07/2021

Ngày 16/7, Trung ương Hội NCT Việt Nam tổ chức Hội thảo lấy ý kiến Văn phòng, các Ban chuyên môn và nguyên cán bộ Trung ương Hội bổ sung hoàn thiện cuốn sách "80 năm truyền thống NCT Việt Nam (1941 – 2021)". TS Phan Văn Hùng, Phó Chủ tịch Hội NCT Việt Nam; TS Nguyễn Thế Huệ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu NCT Việt Nam chủ trì Hội thảo.

 

Quang cảnh Hội thảo

 

Dự thảo cuốn sách được xây dựng nhằm tổng kết lịch sử quá trình tham gia của NCT và vai trò của các thế hệ NCT trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc và công cuộc xây dựng đất nước hôm nay. Cuốn sách được trình bày với bố cục 5 chương theo tiến trình lịch sử của dân tộc và Hội NCT Việt Nam, làm rõ vai trò của NCT qua từng thời kỳ.

Tại Hội thảo đã có 11 ý kiến thảo luận và bằng văn bản. Trong đó, đa số các ý kiến cho rằng cần nêu nổi bật vai trò, vị thế trách nhiệm to lớn của NCT trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước, nâng cao vị thế của NCT và tổ chức Hội trong xã hội… Các ý kiến cũng cho rằng cần chú trọng công tác biên tập mang tính hệ thống, bố cục sách, bổ sung thông tin, dữ liệu, cập nhật chính sách mới; cần đầu tư hơn nữa vào công tác biên tập để nội dung sách cô đọng, súc tích nhưng vẫn phải bảo đảm đầy đủ các thông tin xuyên suốt chiều dài lịch sử 80 năm. Bố cục sách cần sắp xếp lại hợp lí, cân đối dung lượng, rà soát bổ sung số liệu mới nhất làm nổi bật vai trò mẫu mực, bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm của NCT.

Kết thúc Hội thảo, Phó Chủ tịch Phan Văn Hùng cảm ơn các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến quý báu, thiết thực, hữu ích, khẳng định: Cuốn sách “80 năm NCT Việt Nam” là sản phẩm của tập thể, của Hội và NCT. Ban Biên tập tiếp thu và bổ sung, tiếp tục hoàn thiện dự thảo lần thứ hai để trình Thường trực trong thời gian sớm nhất. Đề nghị Viện Nghiên cứu NCT Việt Nam tiếp tục kết nối với Văn phòng, các Ban chuyên môn để cập nhật những thông tin mới.

Tin, ảnh: Tuệ Minh