Trung ương Hội NCT Việt Nam: Tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

Ngày đăng: 13/07/2017

Ngày 12/7, Cơ quan Trung ương Hội NCT Việt Nam tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Thị Hải Chuyền, Chủ tịch Hội; Phó Chủ tịch Thường trực Đàm Hữu Đắc, Thủ trưởng cơ quan; các đồng chí Phó Chủ tịch Ngô Trọng Vịnh, Nguyễn Hòa Bình cùng toàn thể cán bộ, chuyên viên các Ban và Văn phòng cơ quan Trung ương Hội. 

 

Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Đàm Hữu Đắc phát biểu kết luận tại Hội nghị

 

 

Trong 6 tháng đầu năm 2017, dưới sự chỉ đạo sâu sát, cụ thể của Ban Thường vụ, Thường trực, các ban, Văn phòng cơ quan Trung ương Hội đã nỗ lực bám sát chương trình, nhiệm vụ công tác đề ra, đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Nổi bật là đã tích cực tham mưu, xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội V Hội NCT Việt Nam; kiện toàn tổ chức, sắp xếp, tiếp nhận, điều chỉnh, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo các ban, đơn vị; xây dựng quy chế cơ quan Trung ương Hội. Tổ chức tốt hội nghị toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội V; hội nghị Ban Chấp hành,  Ban Thường vụ; tích cực chuẩn bị và tham mưu tổ chức thành công các hội nghị, hội thảo, toạ đàm chuyên đề tại cơ quan Trung ương Hội và tại một số tỉnh, thành phố. Kiện toàn Ban Chỉ đạo và triển khai “Tháng hành động vì NCT Việt Nam”, Quyết định số 1533/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội với các bộ, ngành liên quan; phối hợp kiểm tra giám sát việc thực hiện Luật NCT và Chương trình hành động quốc gia về NCT tại một số tỉnh…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch Phạm Thị Hải Chuyền biểu dương những thành tích đạt được trong 6 tháng đầu năm; đồng thời nhấn mạnh, 6 tháng cuối năm 2017 Hội NCT Việt Nam sẽ có nhiều hoạt động quan trọng, trước mắt là tập trung chỉ đạo triển khai “Tháng hành động vì NCT Việt Nam” năm 2017 với chủ đề “Chung sức vì NCT cô đơn không nơi nương tựa”; Chủ động phối hợp triển khai có hiệu quả các chương trình phối hợp giữa Hội với các bộ, ngành và tổ chức ký kết Chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội với Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2017-2021; ký Kế hoạch phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về Bảo hiểm y tế cho NCT. Thực hiện có hiệu quả Chương trình “NCT tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”. Tập trung triển khai xây dựng và củng cô, phát triển Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò NCT ở các cấp Hội. Hướng dẫn các tỉnh, thành phố xây dựng Đề án/Kế hoạch thực hiện Đề án 1533 về nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau và hỗ trợ tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn ban đầu về thành lập và vận hành các CLB điểm ở một số tỉnh.

Kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Đàm Hữu Đắc đề nghị các các ban, văn phòng tiếp tục phát huy kết quả đạt được, coi ba nhiệm vụ trọng tâm, hai chương trình công tác lớn và 9 giải pháp thực hiện là hoạt động xuyên suốt nhiệm kì; kiện toàn, củng cố các đơn vị trực thuộc; xây dựng quy chế, đề án cụ thể chặt chẽ, làm việc cụ thể với từng đơn vị trực thuộc. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền  về Luật NCT, Ngày Quốc tế NCT và các chính sách về NCT. Phó Chủ tịch đề nghị cán bộ, nhân viên toàn cơ quan nêu cao tinh thần đoàn kết, tích cực phấn đấu xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tiếp tục hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

 

Tin, ảnh: Lê Thành