Trung ương Hội NCT Việt Nam: Tiễn biệt Đại tướng, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Ngày đăng: 03/05/2019

Ngày 3/5, tại Hà Nội, Chủ tịch Phạm Thị Hải Chuyền làm Trưởng đoàn Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam đến dâng hương hoa tiễn biệt Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Phó Chủ tịch Thường trực Đàm Hữu Đắc, Phó Chủ tịch Nguyễn Hòa Bình; lãnh đạo Văn phòng, các ban Trung ương Hội, đại diện các đơn vị trực thuộc tham gia đoàn.

 

Chủ tịch Phạm Thị Hải Chuyền ghi sổ tang

  

Lãnh đạo Trung ương Hội thắp hương tiễn biệt đồng chí Lê Đức Anh

 

Trong không khí thành kính, trang nghiêm, đoàn kính cẩn nghiêng mình trước anh linh đồng chí Lê Đức Anh, dâng nén tâm nhang tiễn biệt. Chủ tịch Phạm Thị Hải Chuyền xúc động ghi sổ tang, có đoạn: "Hội Người cao tuổi Việt Nam vô cùng hương tiếc Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam - người cả đời hi sinh vì đất nước, luôn dành tình thương yêu cho đồng bào cả nước, trong đó có người cao tuổi. Thay mặt người cao tuổi cả nước, xin thắp nén tâm nhang kính viếng Đại tướng, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh".

 

Dòng lưu bút của Chủ tịch Phạm Thị Hải Chuyền

 


Nguồn: Ngaymoionline.vn