Trung ương Hội NCT Việt Nam: Thông tin tình hình triển khai Đề án 1533 năm 2017, kế hoạch triển khai Đề án thời gian tới

Ngày đăng: 25/09/2017

Đồng chí Đàm Hữu Đắc, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội

phát biểu ý kiến tại buổi làm việc

 

Ngày 25/9, tại cơ quan Trung ương Hội, Thường trực Trung ương Hội NCT tổ chức buổi làm việc nghe các đối tác thông tin tình hình thực hiện Đề án 1533 về “Nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau” giai đoạn 2016–2020; trao đổi, đề xuất các giải pháp nhằm phối hợp đảm bảo chất lượng các CLB và bàn phương hướng tiếp cận các dự án mới nhằm nhân rộng mô hình CLB LTHTGN thời gian tới. Đồng chí Đàm Hữu Đắc, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Điều hành Đề án 1533 chủ trì buổi làm việc; đồng chí Ngô Trọng Vịnh, Phó Chủ tịch Hội NCT Việt Nam, Phó trưởng Ban Điều hành Đề án 1533; lãnh đạo Cục Bảo trợ xã hội, Ủy ban Quốc gia về NCT Việt Nam; Tổ chức Hỗ trợ NCT Quốc tế (HAI); đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Hội, các thành viên Tổ giúp việc Ban Điều hành Đề án tham dự buổi làm việc.

Báo cáo của Ban Điều hành Đề án cho biết: Đến nay, cả nước đã thành lập 1.145 CLB LTHTGN; có 35 tỉnh, thành phố đã được UBND tỉnh phê duyệt Đề án hoặc Kế hoạch nhân rộng mô hình CLB LTHTGN. Trung ương Hội NCT phối hợp với các Bộ, ngành, tổ chức quốc tế biên soạn, in và phát hành bộ tài liệu nhân rộng mô hình CLBLTHTGN; phối hợp tập huấn công tác NCT và triển khai Đề án nhân rộng mô hình CLBLTHTGN phía Bắc tại tỉnh Thanh Hóa và phía Nam tại tỉnh Khánh Hòa;… Xây dựng và ký kế hoạch phối hợp phối hợp giữa Tổng cục Dân số KHHGĐ – Bộ Y và Hội NCT Việt Nam về thực hiện chăm sóc sức khỏe cho NCT góp phần thực hiện thành công Đề án nhân rộng mô hình CLBLTHTGN; phối hợp tổ chức tập huấn phương pháp nhân rộng mô hình CLB LTHTGN cho cán bộ Hội và Ban Chủ nhiệm CLB tại các tỉnh: Kon Tum, Bạc Liêu, Lai Châu, Sơn La. Tích cực phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đề án nhân rộng mô hình CLB LTHTGN trên các phương tiện truyền thông.

Đề án nhân rộng mô hình CLB LTHTGN giai đoạn 1 (2016 – 2017) với chỉ tiêu xây dựng và duy trì hoạt động 1.200 CLB, hiện nay còn 55 CLB cần được thành lập đến cuối năm 2017.

Thảo luận tại buổi làm việc về một số khó khăn, vướng mắc trong qua trình triển khai Đề án tại địa phương, một số đại biểu cho rằng: Khó khăn về vấn đề nhận thức ở nhiều cấp ủy Đảng, chính quyền, Hội NCT, NCT ở cơ sở nhiều nơi chưa thực sự hiểu hết mục đích, ý nghĩa của mô hình CLB LTHTGN; quỹ vốn vay cho các CLB để giúp NCT tăng thu nhập, giảm nghèo. Ở nhiều địa phương UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án/kế hoạch nhưng CLB chưa được hỗ trợ nguồn quỹ ban đầu; kinh phí triển khai Đề án hạn hẹp, nhiều địa phương chưa có kinh phí tập huấn, kỹ thuật nghiệp vụ của hoạt động CLB tương đối phức tạp và cần được cải tiến đơn giản, phù hợp với thực tế địa phương;… Để đạt được các mục tiêu của Đề án, các đại biểu nêu lên sự cần thiết của việc tổ chức tập huấn, đẩy mạnh công tác phối hợp truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng tạo sự chuyển biến, thay đổi nhận thức và hành động đối với cấp ủy, chính quyền, Hội NCT các cấp. Trung ương Hội cần ban hành văn bản hướng dẫn kỹ thuật, nghiệp vụ, thành lập và hoạt động của mô hình CLB LTHTGN; phát hành tài liệu hướng dẫn quy trình nghiệp vụ việc thành lập CLB cần đi theo cách thức tiếp cận từ thực tiễn ở cấp cơ sở. Những địa phương đã được phê duyệt Đề án và có kinh phí triển khai thực hiện thì cần nhanh chóng phối hợp tổ chức tập huấn tránh tình trạng hiểu sai mục đích, ý nghĩa của mô hình CLB;.. Ngoài ra, một số đại biểu đề nghị cần quan tâm đến các yếu tố văn hóa, vùng miền để biết được những thuận lợi khó khăn trong qua trình triển khai Đề án.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Đàm Hữu Đắc đánh giá cao sự phối hợp giúp đỡ của Tổ chức Hỗ trợ NCT Quốc tế (HAI), Ủy ban Quốc gia về NCT Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các Bộ, ban, ngành liên quan đã phối hợp chặt chẽ trong qua trình triển khai Đề án. Thời gian tới, Trung ương Hội sẽ tổ chức Hội nghị sơ kết, đánh giá kết quả triển khai Đề án giai đoạn 1 (2016 – 2017); tổ chức triển khai ký Chương trình hợp tác giữa Trung ương Hội NCT Việt Nam và Tổ chức Hỗ trợ NCT Quốc tế (HAI) giai đoạn 2017 – 2021 nhằm hỗ trợ, học tập kinh nghiệm trong quá trình triển khai Đề án; tập huấn ban đầu cho cán bộ Hội và Ban Chủ nhiệm các CLB để từ đó các tỉnh, thành triển khai nhân rộng tại địa phương mình. Xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án trong 3 năm giai đoạn 2 (2018 – 2020) với chỉ tiêu xây dựng và duy trì hoạt động của 2.000 CLB, trước mắt xây dựng kế hoạch chi tiết năm 2018. Phó Chủ tịch yêu cầu, Tổ Giúp việc Ban Điều hành Đề án tiếp tục theo dõi, rà soát, đánh giá tình hình hoạt động các CLB LTHTGN ở các địa phương, cơ sở đã thành lập theo đúng chỉ tiêu Đề án 1533 đề ra; đồng thời phối hợp tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của mô hình CLB LTHTGN trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

Tin, ảnh: Lê Thành