Trung ương Hội NCT Việt Nam: Tập huấn phương pháp nhân rộng mô hình CLB LTHTGN cho tỉnh Sóc Trăng và TP Cần Thơ

Ngày đăng: 16/09/2019

Thực hiện Quyết định số 1533/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về nhân rộng mô hình CLB LTHTGN trên toàn quốc, từ ngày 11-13/9 tại TP Sóc Trăng, Trung ương Hội NCT Việt Nam tổ chức tập huấn "Phương pháp nhân rộng mô hình CLB LTHTGN" cho 80 cán bộ Hội, Ban Chủ nhiệm các CLB của 2 tỉnh Sóc Trăng và TP Cần Thơ.

Lớp tập huấn nhằm cung cấp kiến thức, cách vận hành, quản lí CLB cho cán bộ Hội NCT địa phương, các Ban chủ nhiệm CLB; là điều kiện bắt buộc và cần thiết để xây dựng CLB theo chuẩn mô hình được quy định trong Đề án nhân rộng CLB LTHTGN được Thủ tướng ban hành.

 

Đồng chí Ngô Thị Mến, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Hội truyền đạt tại lớp tập huấn

 

Tại lớp tập huấn, giảng viên và các học viên tăng cường trao đổi, thảo luận về cách thức triển khai, thành lập và quản lí CLB, những thuận lợi, khó khăn thực tế tại địa phương đặc biệt là vốn hỗ trợ ban đầu cho CLB. Các đại biểu đồng ý thống nhất hiệu quả mà CLB LTHTGN mang lại cho NCT, giúp phát huy vai trò của NCT tại cộng đồng, thông qua 8 mảng hoạt động (tăng thu nhập; chăm sóc sức khỏe; tình nguyện viên chăm sóc tại nhà; tự giúp nhau, hỗ trợ cộng đồng; bảo vệ quyền và lợi ích; nâng cao nhận thức, kiến thức; sinh hoạt văn hóa văn nghệ, thăm hỏi giao lưu; vận động nguồn lực). Nhiều nơi được cộng đồng và chính quyền địa phương ghi nhận, tạo điều kiện cho CLB hoạt động tốt.

 

Các đại biểu tham dự lớp tập huấn

 

Hiện nay, TP Cần Thơ đã xây dựng được 21 CLB LTHTGN và đi vào hoạt động ổn định, theo kế hoạch đến cuối năm 2019, Cần Thơ sẽ thành lập và ra mắt thêm 20 CLB LTHTGN. Sóc Trăng thành lập được 6 CLB LTHTGN là những CLB điểm, điển hình của tỉnh.

 
Tin, ảnh: Lê Đảng