Trung ương Hội NCT Việt Nam: Tập huấn bình đẳng giới và thực hiện bình đẳng giới trong cộng đồng tại tỉnh Quảng Bình

Ngày đăng: 23/09/2020

Thực hiện Dự án “Bảo vệ Quyền của phụ nữ cao tuổi và cộng đồng thông qua hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới của CLB Liên thế hệ tự giúp nhau tại hai tỉnh Quảng Bình và Đồng Tháp” do Liên minh châu Âu hỗ trợ thông qua Bộ Tư pháp và tổ chức Oxfam Việt Nam; vừa qua, Trung ương Hội NCT Việt Nam phối hợp với BĐD Hội NCT tỉnh Quảng Bình tổ chức 2 lớp tập huấn “Bình đẳng giới và thực hiện bình đẳng giới tại cộng đồng” cho 140 học viên là đại diện Hội NCT các cấp, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên và Ban Chủ nhiệm của 10 CLB Liên thế hệ tự giúp nhau thuộc huyện Quảng Trạch và thị xã Ba Đồn.


Giảng viên Trung ương Hội tập huấn


Theo báo cáo thống kê của tổ chức Hỗ trợ NCT quốc tế, trên thế giới cứ 6 NCT thì có 1 người từng bị ngược đãi và chỉ có 4% trường hợp bị ngược đãi được báo cáo. Tỷ lệ NCT, đặc biệt là phụ nữ cao tuổi là đối tượng bị ngược đãi, phân biệt đối xử thường cao hơn nam giới.

Theo kết quả tổng điều tra dân số năm 2019, số NCT cả nước có 11,4 triệu người chiếm gần 12% dân số. Việt Nam đã có Luật NCT và nhiều chính sách bảo vệ quyền lợi cho NCT, phong trào chăm sóc và phát huy vai trò NCT phát triển mạnh. Tuy nhiên, trong thực tế, nhiều NCT, đặc biệt phụ nữ cao tuổi vẫn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, do vậy họ rất cần được quan tâm và bảo vệ.


Các đại biểu thảo luận tại lớp tập huấn


Tại lớp tập huấn, giảng viên và các học viên tăng cường sự trao đổi, thảo luận về các khái niệm cơ bản về giới và bình đẳng giới; triển khai lồng ghép bình đẳng giới trong các hoạt động tại cơ sở, đặc biệt là trong hoạt động của các CLBLiên thế hệ tự giúp nhau.

Tính đến tháng 6 năm 2020, cả nước đã thành lập được gần 3000 CLB Liên thế hệ tự giúp nhau, các CLB triển khai 8 mảng hoạt động trong đó có hoạt động bảo vệ quyền và lợi ích; hoạt động nâng cao nhận thức, kiến thức. Đây là hai hoạt động phù hợp lồng ghép nội dung tuyên truyền nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, phòng chống ngược đãi NCT cho các thành viên trong CLB và gia đình của họ.

Tin, ảnh: Lê Đảng