Trung ương Hội NCT Việt Nam: Tập huấn Bình đẳng giới và thực hiện Bình đẳng giới tại cộng đồng tại tỉnh Đồng Tháp

Ngày đăng: 23/06/2020

Vừa qua, Trung ương Hội NCT Việt Nam phối hợp với BĐD Hội NCT tỉnh Đồng Tháp tổ chức tập huấn “Bình đẳng giới và thực hiện Bình đẳng giới tại cộng đồng” cho 70 đại biểu đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp, Hội NCT, Đoàn thanh niên...và Ban chủ nhiệm của 28 Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau tỉnh Đồng Tháp. Lớp tập huấn nhằm thực hiện Dự án “Bảo vệ Quyền của phụ nữ cao tuổi và cộng đồng thông qua hoạt động thúc đẩy Bình đẳng giới của Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau tại hai tỉnh Quảng Bình và Đồng Tháp” do Liên minh châu Âu hỗ trợ thông qua Bộ Tư pháp và Tổ chức Oxfam Việt Nam và Hưởng ứng “Ngày nhận thức phòng chống ngược đãi NCT trên thế giới 15/6” hàng năm.


Các đại biểu tham dự tập huấn


Theo báo cáo thống kê của Tổ chức Hỗ trợ NCT quốc tế, trên thế giới cứ 6 NCT thì có 1 người từng bị ngược đãi, trong đó phụ nữ cao tuổi là đối tượng bị ngược đãi, phân biệt đối xử thường cao hơn nam giới và chỉ có 4% trường hợp NCT bị ngược đãi được báo cáo. Việt Nam đã có Luật NCT và nhiều chính sách pháp, luật được ban hành nhằm bảo vệ quyền lợi cho NCT, các hoạt động, phong trào chăm sóc và phát huy vai trò NCT phát triển. Tuy nhiên, trên thực tế còn không ít NCT, đặc biệt là phụ nữ cao tuổi gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống như vấn đề về thu nhập ít, sức khỏe kém, bị con cháu thiếu quan tâm về thể chất, tinh thần; mất quyền quyết định và ít có cơ hội để cải thiện cuộc sống. Do vậy, NCT cần được các cấp, các ngành và toàn xã hội tiếp tục được quan tâm và bảo vệ hơn.


Đại biểu thảo luận nhóm


Tại lớp tập huấn, các giảng viên đến từ Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã tích cực truyền đạt các nội dung chuyên đề và dành nhiều thời gian để các đại biểu trao đổi, thảo luận nội dung về giới và bình đẳng giới; vận dụng kiến thức thực tiễn vào việc triển khai lồng ghép bình đẳng giới trong các hoạt động tại cơ sở và tại hoạt động của các Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau.

Hiện cả nước có 1900 Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau được thành lập. Các câu lạc bộ đã triển khai 8 mảng hoạt động, trong đó có hoạt động bảo vệ quyền và lợi ích; hoạt động nâng cao nhận thức, kiến thức. Đây là hai hoạt động phù hợp lồng ghép nội dung tuyên truyền nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, phòng chống ngược đãi NCT cho các thành viên trong CLB và gia đình.

Tin, ảnh: Lê Đảng