Trung ương Hội NCT Việt Nam: Tập huấn bảo vệ môi trường, bảo vệ an ninh biên giới cho cán bộ Hội NCT tỉnh Sơn La

Ngày đăng: 29/11/2021

Ngày 26/11, Trung ương Hội NCT Việt Nam phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) và Hội NCT tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị tập huấn Bồi dưỡng kiến thức bảo vệ môi trường, bảo vệ an ninh khu vực biên giới cho đội ngũ cán bộ Hội NCT tỉnh, các huyện, thành phố và cơ sở của tỉnh Sơn La. TS Trương Xuân Cừ, Phó Chủ tịch Hội NCT Việt Nam dự chỉ đạo Hội nghị. Các báo cáo viên là cán bộ, chuyên viên của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn

 

Hội nghị tập huấn được nghe, thảo luận chuyên đề về bảo vệ môi trường trong công tác thu gom, ngăn chặn phát sinh rác thải nhựa và túi ni lông ra môi trường; thực trạng rác thải nhựa trong môi trường, các chính sách liên quan và vai trò của tổ chức Hội và NCT trong phòng chống rác thải nhựa, túi ni lông nhằm bảo vệ môi trường. Trong chuyên đề bảo vệ an ninh biên giới, các đại biểu được bổ sung kiến thức vấn đề chung về biên giới, vùng biển; trách nhiệm của các cấp các ngành và Hội NCT tham gia xây dựng, bảo vệ biên giới; nội dung và kết quả chương trình phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng và Hội NCT Việt Nam về bảo vệ an ninh biên giới.


Phó Chủ tịch Trương Xuân Cừ phát biểu tại Hội nghị


Năm 2015, ngành Nhựa sản xuất và tiêu thụ gần 5 triệu tấn sản phẩm. Nếu tính trên đầu người năm 1990 đạt 3,8 kg/năm thì năm 2015 đã tăng lên 49 kg/năm, tương đương mức tăng bình quân 11%/năm. Mức tăng này cho thấy nhu cầu sử dụng sản phẩm của ngành nhựa trong nước ngày một tăng lên. Thực tế, việc sử dụng sản phẩm nhựa như cốc dùng 1 lần, túi nilon, ống hút nhựa,… có hại cho môi trường, mất nhiều năm để phân hủy. Hiện nay, việc xử lý rác thải túi ni lông chủ yếu bằng biện pháp chôn lấp. Chất thải nhựa, túi ni lông nếu không kiểm soát tốt sẽ tác động xấu đến môi trường sống của Việt Nam nói riêng, thế giới nói chung. Nhận thức được tầm quan trọng về việc quản lí chất thải nhựa và túi ni lông, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp tham mưu với Quốc hội, Chính phủ, với các cơ quan chức năng ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản lí, xử lí chất thải nhựa và túi ni lông như Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Luật Thuế bảo vệ môi trường, Quyết định số 582 ngày 11/4/2013 của Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường và nhiều văn vản liên quan…


Báo cáo viên Bộ Tài nguyên và Môi trường giới thiệu chuyên đề bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa


Từ năm 2016, Trung ương Hội NCT Việt Nam đã kí kết với Bộ Tư lệnh BĐBP chương trình phối hợp “Bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới, vùng biển”. Đến nay, 44/44 tỉnh, thành phố biên giới đã xây dựng, kí kết chương trình phối hợp với nội dung, nhiệm vụ cụ thể; có 60.500 cá nhân, 39.724 hộ gia đình, 1.587 tổ, khu dân cư đăng kí tham gia tự quản đường biên, mốc quốc giới; trên 14.800 tổ tự quản an ninh, trật tự với 323.700 thành viên tham gia. NCT tích cực tuyên truyền con cháu và người dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định về an ninh biên giới; cung cấp nhiều thông tin có giá trị giúp các cơ quan chức năng kịp thời xử lí các vấn đề an ninh trật tự khu vực biên giới…

 

Báo cáo viên Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng giới thiệu chuyên đề bảo vệ an ninh biên giới

 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Chủ tịch Trương Xuân Cừ nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa và bảo vệ an ninh biên giới trong tình hình hiện nay. Đề nghị Hội NCT các cấp tiếp tục tham gia hiệu quả các chương trình phối hợp đã kí kết với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư lệnh BĐBP; tuyên truyền, động viên cán bộ, hội viên NCT và cộng đồng dân cư tiếp tục chấp hành nghiêm chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường, bảo vệ an ninh biên giới… Tổ chức các đợt sinh hoạt chuyên đề bảo vệ môi trường, bảo vệ biên giới cho cán bộ, hội viên ở cấp chi hội; phát huy vai trò “Tuổi cao - Gương sáng” của NCT ở từng khu phố, khu dân cư, thôn bản tham gia thực hiện và vận động những người xung quanh phòng chống rác thải nhựa; xây dựng khu dân cư văn hóa, đoàn kết, cảnh giác với các âm mưu chia rẽ, kích động phá hoại mối đại đoàn kết dân tộc của các thế lực thù địch, bảo vệ an toàn, an ninh khu vực biên giới…

Tỉnh Sơn La vừa tổ chức thành công Hội nghị tổng kết nhiệm kì Hội NCT cấp tỉnh, cấp huyện, kiện toàn BĐD Hội NCT các cấp với nhiều cán bộ mới. Việc tổ chức tập huấn về bảo vệ môi trường và bảo vệ an ninh biên giới có ý nghĩa thiết thực giúp cán bộ Hội NCT nâng cao kiến thức, kĩ năng làm công tác Hội, góp phần triển khai hiệu quả các chương trình phối hợp ở địa phương

 

 

Tuệ Minh