Trung ương Hội NCT Việt Nam: Kiểm tra, giám sát hoạt động Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau tại tỉnh Thái Nguyên

Ngày đăng: 11/12/2018

Ngày 06/12, Đoàn kiểm tra, giám sát Trung ương Hội NCT Việt Nam do đồng chí Ngô Thị Mến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Đối ngoại làm trưởng đoàn đến kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 1533/QĐ-TTg của Chính phủ về Đề án nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau tại tỉnh Thái Nguyên.

Đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo Ban Đại diện Hội NCT tỉnh, TP Thái Nguyên và tham dự buổi sinh hoạt CLB Liên thế hệ tự giúp nhau xóm 6 xã Sơn Cẩm, TP Thái Nguyên.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Yến, Trưởng Ban Đại diện Hội NCT tỉnh cho biết: Thái Nguyên là một trong những tỉnh đầu tiên trong cả nước xây dựng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau với sự hỗ trợ của Dự án VIE017; từ năm 2007 đã thành lập 72 CLB Liên thế hệ tự giúp nhau hoạt động thí điểm tại 03 địa phương (TP Thái Nguyên, huyện Phú Lương, huyện Phú Bình), sau đó được nhân rộng thêm 63 CLB Liên thế hệ tự giúp nhau, nâng tổng số CLB Liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh lên 135 (TP Sông Công: 08, huyện Phú Lương:75, huyện Phú Bình: 31, thành phố Thái Nguyên: 21). Hiện nay, 135 CLB Liên thế hệ tự giúp nhau đang được Hội Liên hiệp phụ nữ của 15 xã, phường quản lý và duy trì hoạt động với tổng số 5.292 thành viên, số tiền đang quản lý trên 4.788 triệu đồng.

Buổi sinh hoạt CLB Liên thế hệ tự giúp nhau xóm 6, xã Sơn Cẩm, TP Thái Nguyên

 

Thực hiện Quyết định số 1533/QĐ-TTg về nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định 2023/QĐ-UBND ngày 11/7/2018 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án nhân rộng CLB Liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020 với mục tiêu đến năm 2020 ít nhất 80% huyện/TP/thị xã có CLB Liên thế hệ tự giúp nhau, đồng thời tiếp tục củng cố, duy trì 135 CLB hiện có và tiếp tục thành lập thêm các CLB Liên thế hệ tự giúp nhau ở những huyện chưa có CLB.

Tham gia buổi sinh hoạt và làm việc với 19 ban chủ nhiệm CLB Liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn xã Sơn Cẩm, TP Thái Nguyên, đoàn công tác đánh giá cao việc duy trì và nhân rộng CLB Liên thế hệ tự giúp nhau của xã, từ 03 CLB được thành lập trong khuôn khổ Dự án VIE014, đến nay địa phương đã tách và nhân rộng thêm 16 CLB, nâng tổng số CLB Liên thế hệ tự giúp nhau hiện có lên 19 CLB. Quỹ tăng thu nhập của các CLB từ 30-35 triệu đồng và cho các thành viên trong CLB vay vốn phát triển sản xuất. Trong những năm qua, Hội Phụ nữ xã phối hợp chặt chẽ với Hội NCT xã, thường xuyên tổ chức kiểm tra, hỗ trợ hoạt động của các CLB: hoạt động tăng thu nhập, hoạt động thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ…Qua buổi làm việc, đại diện chính quyền địa phương và các thành viên đánh giá cao hiệu quả hoạt động của các CLB trên địa bàn, tuy nhiên các CLB còn gặp nhiều khó khăn như: nguồn vốn hoạt động của CLB hạn chế; Ban chủ nhiệm CLB (3 người) kiêm nhiệm nhiều công việc ở địa phương; CLB chưa duy trì sinh hoạt định kỳ hàng tháng…

Từ tình hình thực tế của địa phương, đoàn kiểm tra giám sát cùng Ban Đại diện Hội NCT tỉnh đã thống nhất đề ra phương hướng, giải pháp trong thời gian tới nhằm nâng cao hiệu quả của các CLB Liên thế hệ tự giúp nhau: Kiện toàn, củng cố 135 CLB hiện có theo đúng tiêu chí của mô hình; phối hợp với Trung ương Hội NCT tổ chức các lớp tập huấn về quản lý, vận hành CLB cho Ban Chủ nhiệm các CLB và cán bộ Hội NCT, Hội Phụ nữ địa phương; xã hội hóa, vận động nguồn lực xây dựng CLB Liên thế hệ tự giúp nhau; tăng cường công tác giám sát, hỗ trợ hoạt động của các CLB Liên thế hệ tự giúp nhau cũng như tham quan, giao lưu trao đổi kinh nghiệm giữa các CLB trong tỉnh.

 

Đoàn công tác chụp ảnh cùng thành viên Ban Chủ nhiệm các CLB

Liên thế hệ tự giúp nhau xã Sơn Cẩm

Tin, ảnh: Lê Đảng - Ban Đối ngoại TW Hội