Trung ương Hội NCT Việt Nam gặp mặt báo chí tuyên truyền Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; hưởng ứng thực hiện bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng…

Ngày đăng: 01/04/2022

Ngày 01/4, tại Hà Nội, Hội NCT Việt Nam tổ chức gặp mặt báo chí tuyên truyền Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; hưởng ứng thực hiện bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi gặp mặt các đại biểu về dự Đại hội VI Hội NCT Việt Nam; Nghị quyết Đại hội VI Hội NCT Việt Nam. Đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó Chủ tịch Hội NCT Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa XV chủ trì buổi gặp mặt. Tham dự buổi gặp mặt có lãnh đạo các Ban, Văn phòng và phóng viên hơn 20 cơ quan báo chí Trung ương và thành phố Hà Nội.

Phó Chủ tịch Trương Xuân Cừ cho biết: Ngày 7/4 tới đây, Trung ương Hội NCT Việt Nam tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến tại điểm cầu Hà Nội và 62 tỉnh, thành phố nhằm quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, hưởng ứng thực hiện bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi gặp mặt các đại biểu về dự Đại hội VI Hội NCT Việt Nam, Nghị quyết Đại hội VI Hội NCT Việt Nam. Trong đó, tại Hà Nội có 180 đại biểu gồm lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Ban, Bộ ngành, cơ quan liên quan, Trung ương Hội NCT Việt Nam và đại biểu Hội NCT thành phố Hà Nội; các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương. Tại mỗi điểm cầu tỉnh, thành phố có 50 đại biểu, gồm lãnh đạo Tỉnh ủy/Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các sở, ban, ngành liên quan; lãnh đạo Hội NCT/ Ban Đại diện Hội NCT cấp tỉnh, cấp huyện; các cơ quan báo chí địa phương.


Đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó Chủ tịch Hội NCT Việt Nam phát biểu tại buổi gặp mặt báo chí


Tại hội nghị, các đại biểu được nghe lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo, quán triệt những nội dung quan trọng trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng về NCT, bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi gặp mặt các đại biểu về dự Đại hội VI Hội NCT Việt Nam và lãnh đạo Trung ương Hội triển khai những nội dung cơ bản quán triệt triển khai Nghị quyết Đại hội VI Hội NCT Việt Nam cùng các chuyên đề (Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; Nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc NCT; Phát huy vai trò NCT tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Công tác đối ngoại nhân dân và thực hiện Đề án nhân rộng mô hình CLB LTHTGN giai đoạn đến năm 2025).

Hội NCT Việt Nam mở đợt tuyên truyền sâu rộng nhằm giúp cán bộ, hội viên, NCT, các cấp Hội NCT và toàn xã hội nắm vững những nội dung cơ bản, những điểm mới, những định hướng của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ về công tác NCT và Hội NCT; tạo sự thống nhất về tư tưởng hành động trong các cấp Hội và sự ủng hộ của toàn xã hội thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội VI Hội NCT Việt Nam. Thông qua tuyên truyền tạo sự chuyển biến sâu sắc của cấp ủy, chính quyền trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác NCT và Hội NCT; thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện, hỗ trợ công tác Hội NCT và phong trào NCT.

Nghị quyết Đại hội VI Hội NCT Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 đã biểu quyết thông qua những chỉ tiêu cụ thể: Tập hợp trên 90% NCT vào tổ chức Hội. 100% cán bộ Hội NCT cấp tỉnh, cấp huyện; trên 90% cán bộ Hội Người NCT cấp cơ sở được tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng công tác Hội; Tham mưu, đề xuất đảm bảo 100%NCT trong độ tuổi theo quy định của pháp luật được tổ chức chúc thọ, mừng thọ; được hưởng trợ cấp xã hội; có bảo hiểm y tế; 95% số xã, phường, thị trấn trở lên thành lập và duy trì hoạt động thường xuyên Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT; 90% Hội NCT cơ sở trở lên có các loại hình câu lạc bộ NCT;100% các tỉnh, thành phố có câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau, phấn đấu trong nhiệm kỳ tăng thêm 3.500 câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau.

Nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026, Hội NCT Việt Nam đề ra ba nhiệm vụ trọng tâm, đó là xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc NCT; phát huy mạnh mẽ vai trò NCT tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cùng với đó là ba chương trình công tác như: Chung tay chăm sóc NCT có hoàn cảnh khó khăn, NCT cô đơn không nơi nương tựa; NCT tích cực tham gia bảo vệ biên giới, biển đảo và phòng chống tội phạm, phòng chống tệ nạn xã hội. NCT xây dựng gia đình văn hóa, gia đình kiểu mẫu. Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao là nâng cao hiệu quả “Tháng hành động vì NCT Việt Nam; Nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau.

Phó Chủ tịch Hội NCT Việt Nam Trương Xuân Cừ đề nghị, trong thời gian tới các cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhằm tạo sự chuyển biến sâu sắc đến cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác NCT và Hội NCT; thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ công tác Hội NCT và phong trào NCT. Đặc biệt, phát huy vai trò NCT trong giai đoạn già hóa dân số hiện nay. Nhấn mạnh: Việc triển khai thực hiện Nghị quyết gắn với đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao - Gương sáng”; có giải pháp thiết thực, cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và chương trình công tác của Hội nhiệm kỳ 2021-2026; phát huy kinh nghiệm, trí tuệ, uy tín của NCT trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Tuệ Minh