Trung ương Hội NCT Việt Nam: Bổ nhiệm lại Viện trưởng và Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu NCT Việt Nam

Ngày đăng: 06/08/2019

Chiều ngày 6/8, tại Hà Nội, Trung ương Hội NCT Việt Nam công bố Quyết định số 233/QĐ-HNCT ngày 5/7/2019 của Ban Thường vụ Trung ương Hội bổ nhiệm lại Tiến sĩ Nguyễn Thế Huệ, Ủy viên Ban Chấp hành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu NCT Việt Nam giữ chức Viện trưởng Viện Nghiên cứu NCT Việt Nam, kể từ ngày 1/8/2019, thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Công bố Quyết định số 234/QĐ-HNCT ngày 5/7/2019 của Ban Thường vụ Trung ương Hội bổ nhiệm lại Tiến sĩ Nguyễn Quốc Anh, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu NCT Việt Nam giữ chức Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu NCT Việt Nam kể từ ngày 1/4/2019; thời gian bổ nhiệm là 5 năm. Chủ tịch Phạm Thị Hải Chuyền, Phó Chủ tịch Thường trực Đàm Hữu Đắc, Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra Hoàng Thị Việt Phương, Chánh Văn phòng Đặng Tài Tính dự.

Chủ tịch Phạm Thị Hải Chuyền trao quyết định cho tiến sĩ Nguyễn Thế Huệ

và tiến sĩ Nguyễn Quốc Anh

 

Trao Quyết định bổ nhiệm, thay mặt lãnh đạo Trung ương Hội, Chủ tịch Phạm Thị Hải Chuyền giao nhiệm vụ, đề nghị Viện trưởng và Viện phó tiếp tục phấn đấu cùng tập thể Viện Nghiên cứu NCT Việt Nam thực hiện tốt nhiệm vụ, có nhiều nghiên cứu sâu về NCT, về công tác NCT để đóng góp công sức cho sự nghiệp chăm sóc, phát huy vai trò NCT trong giai đoạn mới.

Tiến sĩ Nguyễn Thế Huệ cảm ơn sự quan tâm, tín nhiệm của Thường trực, Ban Thường vụ Trung ương Hội, hứa quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tin, ảnh: Lê Thành