Trợ giúp kinh phí đi lại khám bệnh cho cán bộ Trạm Y tế

Ngày đăng: 15/05/2014

Hỏi: - Xóm tôi ở cách Trạm Y tế xã 4,5km. Một số người già yếu không đến khám bệnh, chữa bệnh được. Như vậy, Trạm Y tế có thể cử nhân viên  đến khám, chữa bệnh cho những đối tượng trên được không?

                                                                                              Nguyễn Quán

                                                                                (Huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang)

Trả lời: - Theo nguyên tắc chung, Trạm Y tế xã, phường, thị trấn có nhiệm vụ khám và chữa bệnh cho nhân dân tại trạm. Đối với những trường hợp xét thấy quá khả năng điều trị của mình, trạm tư vấn cho người bệnh đi khám và chữa bệnh ở tuyến trên. Việc đi lại của người bệnh từ nhà đến Trạm Y tế và từ Trạm Y tế đến cơ sở khám, chữa bệnh tuyến trên chủ yếu do gia đình người bệnh tự lo liệu.

Riêng đối với NCT cô đơn, bị bệnh nặng, Luật NCT quy định: “Trạm Y tế xã, phường, thị trấn cử cán bộ y tế đến khám bệnh, chữa bệnh tại nơi cư trú đối với NCT cô đơn bị bệnh nặng không thể đến khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám, chữa bệnh”. Như vậy là, nhân viên y tế của Trạm Y tế xã, phường, thị trấn có trách nhiệm phải đến khám, chữa bệnh tại nơi cư trú cho người bệnh là NCT cô đơn bị bệnh nặng, theo yêu cầu của người bệnh đó.

Bộ Tài chính đã quy định cụ thể chế độ, hỗ trợ chi phí đi lại từ Trạm Y tế xã  đến nơi ở của NCT cô đơn bị bệnh nặng (đi và về) đối với cán bộ y tế Trạm Y tế để đến khám, chữa bệnh cho người đó trong trường hợp không thể đến trạm được. Mức hỗ trợ tối đa 3.000 đồng/ km đối với vùng miền núi, vùng sâu, hải đảo và tối đa 2.000 đồng/ km đối với các vùng còn lại (Thông tư số 21/2011/TT-BTC ngày 18/2/ 2011 của  Bộ Tài chính). Cũng theo thông tư nêu trên, UBND xã, phường, thị trấn nhân viên xã, phường thị trấn có trách nhiệm hỗ trợ chi phí đi lại cho cán bộ y tế phải đến khám, chữa bệnh tại nhà cho NCT cô đơn bị bệnh nặng.

Đối với các trường hợp NCT bị bệnh nặng khác, thân nhân người bệnh cần thương lượng với Trạm Y tế, nếu cán bộ bộ y tế đến khám, chữa bệnh tại nhà được, thì hoặc là thân nhân  người bệnh phải đưa đón nhân viên y tế đi và về, hoặc là chi thù lao đi và về cho cán bộ y tế  theo quy định trên đây của Bộ Tài chính.

Nguồn: Báo Người cao tuổi

Số: ngày 8/5/2014, số báo 74(1391)