Trợ cấp xã hội cho NCT nghèo, nuôi con khuyết tật

Ngày đăng: 28/07/2014

Hỏi: Ở Chi hội tôi có một bà năm nay 65 tuổi, thuộc hộ nghèo, hiện đang phải nuôi một người con khuyết tật không tự lao động được. Đề nghị Báo Người cao tuổi cho biết bà có được hưởng trợ cấp xã hội (TCXH) không? Người con có được hưởng TCXH không? Mức trợ cấp là bao nhiêu?

Trả lời: Trường hợp NCT kể trên năm nay 65 tuổi, thuộc diện hộ nghèo, hiện đang nuôi con khuyết tật có thể xem xét hưởng TCXH theo quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 6, Nghị định 06/2011/NĐ-CP ngày 14/1/2011. Đối với người con khuyết tật cần xác định mức độ khuyết tật:

- Người khuyết tật (NKT) nặng là người mất một phần hoặc suy giảm chức năng, không tự kiểm soát hoặc tự thực hiện được một số hoạt động như đi lại, mặc quần áo, vệ sinh cá nhân… cần có người trợ giúp, chăm sóc. Những người này được hưởng TCXH hằng tháng với hệ số 1,5 (nếu là trẻ em hoặc NCT thì được hưởng hệ số 2).

- NKT đặc biệt nặng là người mất hoàn toàn chức năng, không tự kiểm soát hoặc tự thực hiện được các hoạt động đi lại, mặc quần áo, vệ sinh cá nhân, v.v… cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc. Những người này được hưởng TCXH hằng tháng với hệ số 2 (nếu là trẻ em hoặc NCT thì được hưởng hệ số 2,5).

- NKT còn được hưởng bảo hiểm y tế, hỗ trợ mai táng phí.

- Trường hợp NKT đặc biệt nặng thì hộ gia đình trực tiếp nuôi dưỡng người khuyết tật còn được hưởng kinh phí hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng như sau: Đối với trường hợp chăm sóc NKT đặc biệt nặng hoặc NKT nặng đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng được hỗ trợ kinh phí chăm sóc hằng tháng hệ số 1,5. Trường hợp vừa mang thai, vừa nuôi con hưởng hệ số 2.

Nguồn: Báo Người cao tuổi, Số 117(1434) ngày 23/7/2014.