Trao Kỷ niệm chương của Hội NCT Việt Nam

Ngày đăng: 18/02/2014

Hỏi: - Việc trao tặng Kỉ niệm chương cho người cao tuổi căn cứ vào các văn bản nào?

Ông Nguyễn Văn Hội
(Chủ tịch Hội NCT phường Minh An, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam)

Trả lời: – Tặng Kỉ niệm chương cho NCT căn cứ vào Quy chế xét tặng Kỉ niệm chương “Vì sự nghiệp chăm sóc và phát huy vai trò NCT Việt Nam” (ban hành kèm theo quyết định số 196/2013/QĐ-NCT ngày 10/4/2013) và công văn số 333/2013/CV-NCT ngày 5/7/2013, về việc xét tặng Kỉ niệm chương năm 2013 cho các đối tượng đủ điều kiện theo Quy chế xét tặng Kỉ niệm chương. Trong đó có một số quy định như sau:

Kỉ niệm chương “Vì sự nghiệp chăm sóc và phát huy vai trò NCT Việt Nam” (gọi tắt là Kỉ niệm chương NCT Việt Nam) tặng những cá nhân có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp chăm sóc và phát huy vai trò NCT Việt Nam, được xét định kì hằng năm vào dịp kỉ niệm Ngày NCT Việt Nam (6/6) hoặc Ngày quốc tế NCT (1/10).

Nguyên tắc xét tặng: Kỉ niệm chương được tặng một lần cho mỗi người, bảo đảm đúng đối tượng, tiêu chuẩn và quy trình theo quy chế này.

Tại điểm C của Quy chế quy định đối với cán bộ Hội NCT cấp xã: Thời gian công tác, giữ chức vụ từ 15 năm trở lên đối với Ủy viên Ban Chấp hành, Trưởng ban Kiểm tra Hội NCT cấp xã; Chi hội trưởng NCT thôn, bản, ấp, khu dân cư. Chuyên viên, nhân viên là công chức, viên chức Nhà nước, người lao động làm việc tại cơ quan Trung ương Hội, Hội NCT hoặc Ban Đại diện cấp tỉnh, cấp huyện. Cán bộ, chuyên viên làm việc trực thuộc Trung ương Hội.

Việc xét tặng Kỉ niệm chương đối với các cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp hiệu quả cao đối với sự nghiệp chăm sóc, phát huy vai trò NCT Việt Nam, không tính thời gian công tác. Cụ thể các đối tượng sau:

1. Cán bộ lãnh đạo Đảng Nhà nước, cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp, người hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, khoa học, giáo dục, các nhà hảo tâm, tôn giáo….

2. Người có thành tích xuất sắc đột xuất trong việc bảo vệ tính mạng của NCT, tài sản của tổ chức Hội các cấp và các cơ sở chăm sóc NCT.

3. Người ủng hộ có hiệu quả cao về tài chính, thiết bị, phương tiện làm việc, nhằm tăng cường cơ sở vật chất, cải thiện điều kiện chăm sóc, phát huy vai trò NCT và hoạt động của tổ chức Hội.

4. Người tích cực xây dựng và củng cố quan hệ hợp tác giữa nước ta và các nước, các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực chăm sóc và phát huy vai trò NCT Việt Nam.

5. Hội viên có thành tích đặc biệt xuất sắc trong hoạt động của Hội, đã được tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc của Trung ương Hội NCT Việt Nam, do tổ chức Hội NCT cấp tỉnh xem xét đề nghị.

Nguồn: Báo Người cao tuổi, 14/1/2014.