Trách nhiệm chăm sóc sức khỏe và mừng thọ NCT

Ngày đăng: 28/02/2014

Hỏi: - Các cơ quan, đơn vị nào có trách nhiệm trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu và tổ chức lễ mừng thọ cho NCT; vai trò của Hội NCT trong các hoạt động này?

Trả lời: - Thông tư số 21/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định:

 

1/ Trạm y tế xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là trạm y tế xã) có trách nhiệm chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho NCT tại nơi cư trú, được ngân sách địa phương bảo đảm kinh phí để chi cho các hoạt động:

- Tuyên truyền, phổ biến kiến thức phổ thông về chăm sóc sức khoẻ; hướng dẫn người cao tuổi phòng bệnh, chữa bệnh và tự chăm sóc sức khoẻ.

- Lập hồ sơ theo dõi, quản lí sức khỏe NCT.

- Tổ chức kiểm tra sức khoẻ định kì cho NCT:

- Trạm y tế xã cử cán bộ y tế đến khám bệnh, chữa bệnh tại nơi cư trú cho NCT cô đơn, bị bệnh nặng.

-  UBND xã, phường, thị trấn có trách nhiệm hỗ trợ chi phí đi lại cho cán bộ y tế và NCT cô đơn, bị bệnh nặng tới cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo đề nghị của trạm y tế xã.  Mức hỗ trợ theo giá vé phương tiện vận tải hành khách công cộng hoặc giá thuê thực tế phương tiện vận chuyển (trường hợp không có phương tiện vận tải hành khách công cộng).


2/ UBND xã, phường, thị trấn có trách nhiệm phối hợp với Hội NCT tại địa phương và gia đình của NCT tổ chức chúc thọ, mừng thọ bảo đảm trang trọng, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn hoá, phong tục, tập quán của địa phương; bảo đảm kinh phí để chi cho các hoạt động:

- In ấn hoặc mua “Giấy mừng thọ”.

- Nước uống, hoa quả, bánh kẹo. Mức chi bình quân 10.000 đồng/người tham dự.

- Thuê hội trường, phông, bạt, bàn ghế, thiết bị loa đài… (nếu có). Mức chi thực hiện theo hợp đồng, giấy biên nhận hoặc hoá đơn (trong trường hợp thuê dịch vụ).

- Biểu dương, khen thưởng NCT có thành tích xuất sắc.

 

3/ Vai trò của Hội NCT các cấp:

- Giám sát việc thực hiện công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho NCT thuộc địa phương mình quản lí; có trách nhiệm cung cấp thông tin về NCT và phối hợp với trạm y tế xã, phường, thị trấn trong việc triển khai thực hiện.

- Hội NCT tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm lập danh sách người  90 tuổi và 100 tuổi gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để lập dự toán chi chúc thọ, mừng thọ bảo đảm đúng đối tượng và định mức quy định; phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch chúc thọ, mừng thọ theo quy định.

- Hội NCT tại địa phương phối hợp với UBND xã, phường, thị trấn và gia đình NCT tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho người 70, 75, 80, 85, 90, 95 và 100 tuổi trở lên vào một trong các ngày: Ngày NCT Việt Nam, Ngày Quốc tế NCT, Tết Nguyên đán, sinh nhật NCT.


Nguồn: Báo Người cao tuổi