Tổng hợp danh sách địa phương đã có Đề án/Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 1336/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về nhân rộng mô hình CLBLTHTGN giai đoạn đến năm 2025

Ngày đăng: 28/05/2021

Theo thông tin tổng hợp báo cáo của các địa phương trên cả nước, tính đến ngày 31/5/2021 cả nước đã có 47 tỉnh/thành phố được UBND tỉnh phê duyệt Đề án hoặc Kế hoạch thực hiện Quyết định 1336/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025.

 

Xem và tải danh sách các địa phương có Đề án/Kế hoạch tại đây.

 


Nguồn: Ban Đối ngoại TW Hội
Tin liên quan