Tổ chức Y tế Thế giới thông qua Chiến lược toàn cầu và Kế hoạch Hành động về Người cao tuổi

Ngày đăng: 09/06/2016

Trích: Thông cáo báo chí của Tổ chức Hỗ trợ Người cao tuổi quốc tế (Help Age)


Ngày 28 tháng 5 năm 2016, Tổ chức Hỗ trợ Người cao tuổi quốc tế ra thông cáo báo chí hoan nghênh Tổ chức Y tế Thế giới đã thông qua Chiến lược toàn cầu và Kế hoạch Hành động về Người cao tuổi (NCT) nhằm mục tiêu hướng tới Già hóa khỏe mạnh.


Tại Phiên họp về Y tế Thế giới được tổ chức ngày 26/ 5/ 2016 vừa qua, bản Chiến lược toàn cầu và Kế hoạch Hành động về NCT đã được các quốc gia thành viên thông qua. Bản Kế hoạch đã đề ra những hành động cần thiết nhằm bảo đảm cho tất cả NCT ở tất cả mọi nơi có thể sống lâu và mạnh khỏe. Tổ chức Y tế Thế giới đã kêu gọi các quốc gia quan tâm hơn nữa tới chăm sóc sức khỏe của NCT.

Bản Kế hoạch được xây dựng dựa trên kết quả của báo cáo về Già hóa và Sức khỏe hồi tháng 9 năm 2015, báo cáo đã làm thay đổi quan điểm về sức khỏe NCT, một NCT khỏe mạnh không có nghĩa là họ không có bệnh tật mà ở đó NCT có cảm thấy thoải mái không, có khả năng thực hiện các chức năng trong cuộc sống không và họ có thể làm được những việc mà họ muốn hay không? Do vậy, Tổ chức Y tế Thế giới đã đưa ra định nghĩa mới về tuổi già khỏe mạnh như sau: Tuổi già khỏe mạnh là “một quá trình phát triển và duy trì khả năng thực hiện các chức năng để tạo nên cuộc sống thoải mái trong giai đoạn tuổi già”. Kế hoạch Hành động đặt ra 2 mục tiêu chính, đó là tập trung hỗ trợ để tất cả NCT có thể tự làm được những việc quan trọng với họ và thu thập các bằng chứng, tìm kiếm hợp tác để chuẩn bị cho “Thập kỷ của Già hóa khỏe mạnh” sẽ bắt đầu từ năm 2020.

Các chuyên gia của Tổ chức Hỗ trợ Người cao tuổi quốc tế đã nhận xét: Việc thông qua Chiến lược toàn cầu và Kế hoạch hành động đánh dấu một mốc thực sự quan trọng để bảo đảm cho tất cả mọi người ở bất cứ đâu có thể sống lâu và khỏe mạnh. Chính sự thay đổi mạnh mẽ về nhân khẩu học là một thách thức mà thế giới đang phải đối mặt. Tổ chức WHO đã kêu gọi các nước cần cải thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe theo cách tăng cường kết hợp. Chiến lược bao gốm cả các bước cụ thể để thay đổi cách xã hội quan tâm tới NCT, bảo đảm cách tiếp cận tốt nhất cho sức khỏe và các dịch vụ chăm sóc dài hạn, đồng thời bỏ bớt nhiều rào cản làm cản trở tới NCT”.

 


Tổ chức Hỗ trợ NCT quốc tế nhất trí với 5 mục tiêu trong chiến lược, đó là: Gửi thông điệp về hành động về già hóa khỏe mạnh cho tất cả các nước; xây dựng môi trường thân thiện với NCT; hướng hệ thống chăm sóc sức khỏe đáp ứng nhu cầu của NCT; xây dựng hệ thống chăm sóc dài hạn bền vững, công bằng và tăng cường việc thu thập số liệu, giám sát và nghiên cứu về già hóa khỏe mạnh. Đồng thời, Tổ chức Hỗ trợ NCT quốc tế ủng hộ mạnh mẽ tầm nhìn, mục tiêu và mục đích trong chiến lược, cam kết sẽ tiếp tục hợp tác với WHO, các quốc gia thành viên và các đối tác khác để bảo đảm rằng kế hoạch hành động quan trọng này chính là nhằm thực hiện Mục tiêu phát triển bền vững về sức khỏe cho tất cả mọi người ở mọi lứa tuổi tới năm 2030.


Hiện nay, số NCT từ 60 tuổi trở lên chiếm 12,3% dân số toàn cầu. Tới năm 2030, tỷ lệ này sẽ là 16,5%, trong đó có 1/3 NCT sống tại các nước đang phát triển.

 

 

Nguồn: HelpAge International

 

Bài dịch: Nguyễn Oanh; Ảnh: Lee NemoTin liên quan