Tỉnh Yên Bái: Biểu dương NCT tiêu biểu sản xuất - kinh doanh giỏi giai đoạn 2012 - 2017

Ngày đăng: 29/08/2018

Ngày 28/8, Hội NCT tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị Biểu dương NCT tiêu biểu sản xuất - kinh doanh giỏi giai đoạn 2012 - 2017. TS Đàm Hữu Đắc, Phó Chủ tịch Thường trực TW Hội; đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh,  Trưởng ban Công tác NCT tỉnh; lãnh đạo MTTQ, các sở ban ngành; UBND, Hội NCT các huyện, thành phố và 45 cá nhân tiêu biểu dự.

5 năm qua, tổ chức Hội được kiện toàn từ tỉnh tới cơ sở theo hướng tinh gọn, hiệu quả; số lượng kết nạp ngày một tăng, tập hợp 93% NCT vào Hội. NCT phát huy nội lực, nêu gương sáng làm kinh tế, phấn đấu làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội. NCT phát huy vai trò trong phát triển kinh tế trên mọi lĩnh vực như sản xuất lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ... Toàn tỉnh có 373 NCT làm chủ trang trại, doanh nghiệp, 1.308 NCT làm kinh tế giỏi.

 

Phó Chủ tịch Thường trực TW Hội Đàm Hữu Đắc phát biểu tại Hội nghị       
 

NCT còn tham gia các phong trào bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Phong trào thi đua "Tuổi cao - Gương sáng" góp phần tích cực thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

 

Đồng chí Dương Văn Tiến trao Bằng khen UBND tỉnh cho các cá nhân xuất sắc        


Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực TW Hội Đàm Hữu Đắc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Tiến bày tỏ vui mừng, hoan nghênh Hội NCT các cấp trong tỉnh bám sát chủ trương của TW Hội, của địa phương, nỗ lực đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước "Tuổi cao - Gương sáng", nhấn mạnh: NCT là lớp người có nhiều cống hiến, có uy tín trong cộng đồng, là tầng lớp dân cư tích cực hưởng ứng các phong trào do Chủ tịch Hồ Chí Minh và địa phương phát động, nếu được phát huy vẫn tiếp tục làm được rất nhiều việc có ích. Đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục dành tình cảm, trách nhiệm, quan tâm chăm lo chế độ chính sách, tạo điều kiện để Hội hoạt động tốt. Các cấp Hội khơi dậy kinh nghiệm, trí tuệ để NCT sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc, phát huy tốt hơn vai trò trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và để những tấm gương sáng NCT ngày càng nhân rộng, lan tỏa.

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 8 cá nhân; Hội NCT tỉnh khen thưởng 37 cá nhân, trao Giấy chứng nhận vinh danh 10 NCT sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2012 - 2017 và cử 4 đại biểu đi dự Hội nghị Trung ương.

Tin: Nguyễn Thị Ngọc Dũng; ảnh: Dương Song Hà