Tỉnh Tuyên Quang: Tập huấn thành lập và quản lý Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau

Ngày đăng: 05/10/2020

Vừa qua, BĐD Hội NCT tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Trung ương Hội NCT Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn thành lập và quản lý CLB Liên thế hệ tự giúp nhau cho 60 đại biểu là các thành viên của 4 Ban Chủ nhiệm CLB Liên thế hệ tự giúp nhau và cán bộ Hội NCT các cấp trên địa bàn tỉnh.


Quang cảnh hội nghị tập huấn


Tuyên Quang là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự nỗ lực trong tham mưu, tổ chức thực hiện của các cấp Hội NCT, thời gian qua phong trào chăm sóc và phát huy vai trò NCT tiếp tục được đẩy mạnh. Nhân dịp Tháng hành động vì NCT Việt Nam, BĐD Hội NCT tỉnh đã vận động các cấp chính quyền hỗ trợ thành lập thí điểm 4 CLB Liên thế hệ tự giúp nhau đầu tiên trên địa bàn tỉnh. Đây là cơ sở để các CLB Liên thế hệ tự giúp tiếp tục được nhân rộng và đề xuất triển khai kế hoạch thực hiện Quyết định số 1336/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh.

Tại lớp tập huấn, các đại biểu được nghe, trao đổi các nội dung về giới thiệu mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau; cách thức nhân rộng mô hình, thành lập, quản lý, vận hành, theo dõi, giám sát hoạt động CLB; trao trao đổi các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong xây dựng CLB Liên thế hệ tự giúp tại địa phương.

Bà Hà Thị Ngọ, Trưởng BĐD Hội NCT tỉnh cho biết: "Thông qua lớp tập huấn đầu tiên về xây dựng CLB Liên thế hệ tự giúp nhau đã giúp các thành viên Ban Chủ nhiệm CLB, cán bộ Hội NCT địa phương và đại diện chính quyền hiểu hơn về mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau hoạt động hiệu quả và phù hợp với NCT. Thời gian tới, BĐD Hội NCT tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành liên qua tham mưu với UBND tỉnh để triển khai thực hiện Quyết định số 1336/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thành lập CLB Liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025".

Tin, ảnh: Lê Đảng